Katalog dílčích kvalifikací

Projekt: CZ.1.07/3.2.06/02.0032

Návodné texty k rozhodování a přípravě jak získat příslušné dílčí kvalifikace

Základním cílem projektu „Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetika a stavebnictví podle NSK v ÚK“ reg. č.: CZ.1.07/3.2.06/02.0032 je tvorba vzdělávacích programů (VP) v oblasti technických kvalifikací s využitím modulové struktury VP, Národní soustavy kvalifikací a kvalifikačních a hodnotících standardů jednotlivých dílčích kvalifikací (DK) a možnosti uznat předchozí pracovní zkušenosti. To vše v souladu s odpovídající právní normou -zákonem č.179/2006 Sb. v platném znění. Cílem projektu je vytvoření VP pro 6 dílčích kvalifikací v sektorech strojírenství, stavebnictví a elektroobory – pro každou oblast budou vytvořeny 2 DK. Pro dosažení tohoto základního cíle jsou plněny tyto dílčí cíle:

 • 1) Tvorba vzdělávacích modulů pro cílovou skupinu projektu ze škol, vzdělávacích a poradenských institucí i z podniků
 • 2) Tvorba VP pro zájemce o získání osvědčení příslušné DK, které budou zahrnovat a korespondovat:
  a) Flexibilní modulovou strukturu,
  b) Budou obsahově a strukturálně korespondovat s příslušnými Kvalifikačními a Hodnotícími standardy DK dle NSK
  c) Úvodní kompetenčně diagnostický modul, který umožní rozpoznat pracovní zkušenosti a již osvojené odborné kompetence účastníka, a následně absolvovat jen moduly potřebné k úspěšnému zvládnutí závěrečných zkoušek dle zákona č.179/2006 Sb., v platném znění
 • 3) Tvorba a prohloubení systému spolupráce vzdělávacích institucí a sociálních partnerů (zaměstnavatelů: MSP – OSVČ, resp. profesních svazů).  Součástí projektu bude:
  a) tvorba a pilotní ověření VP a jednotlivých modulů, včetně metodické podpory a jejich evaluace s cílem zapracovat potřebné zkušenosti z pilotního ověření do finální podoby těchto programů

Cílové skupiny tvoří pedagogičtí pracovníci SŠ v Ústeckém kraji. V rámci aktivit projektu získají nové kompetence pro oblast dalšího vzdělání. Toto zvýší jejich profesní orientaci, konkurenceschopnost a uplatnitelnost. Konkrétně půjde o dvě skupiny účastníků – každá skupina má 15 účastníků pro dva vzdělávací moduly.

Poradci dalšího vzdělávání
Zde se jedná o budoucí roli tzv. průvodce účastníků v procesu uznávání a dalšího vzdělávání. Tyto osoby jsou v obdobné situaci jako výše uvedení lektoři. Cílovou skupinu tvoří 12 účastníků.

Účastníci dalšího vzdělávání
Zde se jedná o osoby na trhu práce ve věku od 16-64 let, které mají řadu pracovních zkušeností, ale nemají potřebnou dílčí kvalifikaci, což omezuje jejich uplatnění na trhu práce. Do aktivit projektu plánujeme zařadit osoby zejména z řad OSVČ a pracovníků MSP. Cílovou skupinu tvoří 30 osob (viz. Monitorovací indikátory) – cca 5 osob na každou DK, tj. 6 x 5 = 30 osob.

Zapojené organizace – cílové skupiny

 • Střední škola energetická a stavební Chomutov
 • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Roudnice nad Labem
 • Střední odborná škola a střední odborné učiliště Podbořany

Spolupráce na zapojení sociálních partnerů (zaměstnavatelů)

Regionální sekce klubu personalistů pro severozápadní Čechy.

Aktuální informace

DÍLČÍ KVALIFIKACE VE STROJÍRENSKÝCH, ENERGETICKÝCH A STAVEBNÍCH PROFESÍCH
Osvědčení k výkonu dílčí kvalifikace znamená, že zaměstnanec má způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které umožňují určité profesní uplatnění. Osvědčení k výkonu dílčí kvalifikace je možné získat složením zkoušky před autorizovanou osobou.

Nabízíme Vám

 1. Vedení procesem uznávání předchozích pracovních zkušeností
 2. Hodnocení odborných kompetencí a navržení optimálního rozsahu přípravy na složení zkoušky před autorizovanou osobou pro níže uvedené kvalifikace:
 • Truhlář pro příčky a vestavný nábytek (kód: 33-001-H)
 • Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E)
 • Tavič (kód: 21-011-H)
 • Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)
 • Elektrická zařízení (kód: 26-010-E)
 • Zámečník (23-51-H/01)

Zajišťuje Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o ve spolupráci s odbornými pracovníky SOŠ Roudnice nad Labem; SOŠ, SOU a odborné učiliště Podbořany a Střední školy energetické a stavební Chomutov.

Výstupy projektu

kontaktní osoba

PhDr. Jaroslav Dostál

Jednatel společnosti, lektor, mediátor
Profil