Poradenství při přípravě a realizaci projektů EU

Uvažujete o získání dotace na konkrétní projekt? Víte o možnostech získání dotace na vzdělávání, zaměstnání či nákupu vybavení pro Vaše podnikání? Nabízíme Vám konzultaci a spolupráci při přípravě projektové žádosti. Máme zkušenosti s řadou operačních programů ESF i dotačních titulů mimo tuto oblast (OP LZZ, OPVK, OPPI, OPZ, OPVVV a další).

Ceník služeb (platný od 1.1.2020):

Zpracování projektové žádosti na klíč (zahrnuje posouzení a konzultaci projektového záměru, kompletní zpracování a podání žádosti): 15.000,- Kč (fakturováno v návaznosti na úspěšné odevzdání žádosti a pouze v případě pozitivního výsledku formálního hodnocení žádosti a podmínek přijatelnosti)

Odměna v případě výběru projektu k financování (success fee) – 1,5 – 4% schválené výše rozpočtu projektu (není účtováno v případě, že součástí dodávaných služeb je administrace projektu).

Administrace projektu (průběžné zprávy o realizaci, žádosti o platbu, průběžný monitoring a řízení projektu, závěrečná zpráva o realizaci a žádost o platbu) – od 7000,- Kč / měsíc.

 

 

 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte.

Kontaktní osoba

Bc. Radka Herclíková

Projektová manažerka, vedoucí sekce KPČR
Profil