Bilanční a pracovní psychodiagnostika

Být šťastný znamená znát se a moc se sebe neděsit.
 Walter Benjamin

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad. Neexistuje špatná práce, pouze nešťastný člověk na nesprávném místě…

  Marcus Terentius Varro Reatinus

Personální psychodiagnostika

Nabízíme Vám vysoce kvalitní služby v oblasti personální psychodiagnostiky:

Dopravně – psychologické vyšetření řidičů dle zákona č. 361/2000 sb.
Vhodné pro řidiče osobních, nákladních i kolejových vozidel – moderní systém testování s využitím PC simulátoru.

Bilanční diagnostika
Poradenský proces využívající psychodiagnostických nástrojů a směřující k optimálnímu využití osobního potenciálu klienta při jeho profesním uplatnění.

Kariérové poradenství a pracovní diagnostika
Poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, profesní přípravy, volby zaměstnání a rozvoji kariéry.

Výběrová a konkurzní řízení
Výběr zaměstnanců, typologie zaměstnanců, odhalení a prevence rizikového chování, analýza a sestavení týmů dle psychologických profilů, sociomapování.

Osobní rozvoj
Diagnostika zaměřená na osobní rozvoj s využití moderních testových baterií s cílem posílit zpětnou vazbu a sebeuvědomění.