Podnikové vzdělávání zaměstnanců Vzdělávací společnosti EDOST, s. r. o.

Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005280
Realizace: 1.2.2017 – 31.1.2019

Podnikové vzdělávání zaměstnanců Vzdělávací společnost EDOST, s. r. o.

 

Popis projektu

Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005280, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Vzdělávací společnost EDOST, s.r.o. Cílem projektu je zapojení zaměstnanců Vzdělávací společnosti EDOST s. r. o. do vzdělávacích aktivit. Vzdělávací aktivity přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti zaměstnavatele a posílení pozice zaměstnanců na trhu práce v hospodářsky oslabeném regionu.

kontaktní osoba

Mgr. Petr Džambasov

Lektor, kouč, supervizor
Profil