Restart – Chomutov

Číslo oblasti podpory: 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců restrukturalizovaných podniků

Realizace: 1.6.2010 – 31.7.2012
Poskytnutý příspěvek: 29 702 100,- Kč

Popis projektu

Příjemcem tohoto projektu byl Úřad práce ČR. Naše společnost se na projektu podílela jako dodavatel všech služeb. Cílem projektu byla pomoc zaměstnancům podniků na Chomutovsku, které působí v oborech a odvětvích, procházejících strukturálními změnami, a které jsou nuceny své zaměstnance propouštět, zachycení účastníků před faktickým propuštěním a zařazením do evidence ÚP, musí již být ve výpovědní lhůtě

Cílová skupina

  • zaměstnanci uvolňovaní v rámci hromadného propouštění ve smyslu § 62 zákoníku práce;
  • zaměstnanci, se kterými je nebo bude v následujících 3 měsících rozvázán pracovní poměr ze strany zaměstnavatele v souvislosti s organizačními změnami na základě § 52 odst. a), b) nebo c) zákoníku práce nebo jejich pracovní poměr končí dohodou z týchž důvodů;
  • zaměstnanci, kteří mohou uplatnit okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance z důvodu nevyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem anebo jakékoli jejich části do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, na základě § 56 odst. b) zákoníku práce.

Aktivity

  • Monitoring trhu práce a spolupráce se zaměstnavateli
  • Individuální projektový plán a diagnostika
  • Školení v oblasti pracovního práva, psychologie a finanční gramotnosti
  • Školení v oblasti klíčových kompetencí (soft skills) včetně IT dovedností
  • Rekvalifikace
  • Zprostředkování zaměstnání
  • Poskytování přímé podpory účastníkům – doprovodná opatření

Plánovaný počet zapojených účastníků – 250 osob, dotované zaměstnání 100 osob

 

kontaktní osoba

Mgr. Petr Džambasov

Lektor, kouč, supervizor
Profil