Mediace

Řešíte spor? Víte, že na západ od nás se mediace využívá v 60 až 70 % pracovních, obchodních, rodinných či komunitních sporů, přičemž zhruba dvě třetiny končí uzavřením výsledné dohody? Chcete zkusit kratší, efektivnější a mnohonásobně levnější cestu k jeho vyřešení než je cesta soudního řízení?

Kontaktujte nás. Disponujeme kvalifikovanými odborníky s platným certifikátem vydaným Asociací mediátorů ČR.

Kontakt

Odborný garant služby

PhDr. Jaroslav Dostál

Jednatel společnosti, lektor, mediátor
Profil