Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace představuje komplexní systém aktivit, jehož cílem je usnadnit vstup osob se zdravotním postižením na otevřený trh práce.  Zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

Naše společnost se ve spolupráci s MPSV ČR podílela na rozvoji a metodickém nastavení pracovní rehabilitace.

V rámci realizovaných projektů byly vytvořeny a pilotně ověřeny regionální sítě poskytovatelů pracovní reha- bilitace v celé ČR a byl podpořen vznik 13 ergo- diagnostických center v celé ČR. Dosažené výstupy jsou k dispozici na www.pracovnirehabilitace.cz

Zájemcům z řad cílové skupiny, zaměstnavatelům i poskytovatelům služeb v pracovní rehabilitaci nabízíme odborné poradenství, konzultace před zahájením pracovní rehabilitace a audit pracovních míst. Úzce spolupracujeme také s odborníky z oblasti léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace.

Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Fricová

lektorka a pracovní konzultantka
Profil

pokud chcete vědět více o našich aktivitách v oblasti pracovní rehabilitace

www.pracovnirehabilitace.cz