Mgr. Jitka Fricová
lektorka a pracovní konzultantka

Profil

Ve Vzdělávací společnosti EDOST pracuji jako ergoterapeut, lektor a pracovní konzultant. Absolvovala jsem obor Ergoterapie na Fakultě zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a magisterské studium na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mám více než 35 let praxe v oblasti léčebné rehabilitace i praktické zkušenosti z oblasti sociálních služeb a služeb zaměstnanosti. Jsem členem České asociace ergoterapeutů a Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Souběžně pracuji jako ergoterapeut a sociální pracovník v Asociaci pracovní rehabilitace ČR (www.aprcr.cz) Čemu věřím? Každá myšlenka tvoří naši budoucnost. - Louise L. Hay