Konkurenceschopné Krušnohoří

Projekt CZ.1.07/3.1.00/50.0103

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti obyvatel obcí do 2 tis. obyvatel v regionu Krušné hory a podkrušnohoří. 7 samostatných vzdělávacích tematických okruhů podporuje základní dovednosti občana v běžném životě a slouží jako prevence proti rizikovým situacím (předlužení, ztráta zaměstnání, uzavření nevýhodné smlouvy apod.).

Témata školení:

  • 1) Jak na dluhy – finanční gramotnost a prevence předlužení
  • 2) Jak na šmejdy – spotřebitelská gramotnost
  • 3) Jak na paragrafy – na co mám právo a co je mou povinností
  • 4) Jak na zaměstnavatele – trh práce v tomto kraji a jak na něm uspět
  • 5) Jak na podnikání – rozjezd vlastního podnikání v tomto regionu, podpora a rozvoj cestovního ruchu
  • 6) Jak na počítač – základy obsluhy osobního počítače
  • 7) Jak na internet – svět internetu a elektronické pošty

Cílová skupina projektu: občané v ekonomicky aktivním věku s trvalým pobytem v obci

Účastníci obdrží:

  • Certifikát o absolvování vzdělávací aktivity
  • Bezplatné občerstvení

Podrobné informace o projektu naleznete na stránkách projektu: konkurenceschopne-krusnohori.webnode.cz

kontaktní osoba

Mgr. Petr Džambasov

Lektor, kouč, supervizor
Profil