Mgr. Petr Džambasov
Lektor, kouč, supervizor
+420 776 534 207

Profil

Pracuji ve Vzdělávací společnosti EDOST, s. r. o. jako lektor, poradce v oblasti zprostředkování zaměstnání a supervizor/kouč. Absolvoval jsem Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, a magisterské studium na FHS Univerzity Karlovy v Praze. Mám více než 15 let praxe v oblasti vzdělávání dospělých. Absolvoval jsem 60 hodinový výcvik v systemickém koučování a 500 hodinový výcvik v systemickém koučování a supervizi u MUDr. Františka Matušky. V rámci naší nabídky kurzů mě můžete mimo jiné potkat na kurzech Efektivní týmové spolupráce, Asertivity či Efektivní komunikace.

Čemu věřím:

Věřím, že fantazie je silnější než vědění.
Že mýty mají větší moc než historie.
Že sny jsou mocnější než skutečnost.
Že naděje vždy zvítězí nad zkušeností.
Že smích je jediným lékem na zármutek.
A věřím, že láska je silnější než smrt.
- R. Fulghum