Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Registrační číslo: CZ.1.04/2.2.00/11.00008

Příjemce projektu: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Realizátor VZ na poskytování služeb vyplývajících z náplně projektu: Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

Popis projektu

Projekt navazuje na výsledky projektu „Rehabilitace-aktivace-práce“ (RAP) financovaného v rámci Iniciativy Společenství Equal v minulém programovém období v létech 2006-2008, jehož výstupem bylo zavedení nového systému hodnocení a posuzování osob se zdravotním postižením (OZP)  v 6ti krajích.

Účelem systémového individuálního projektu „Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci“ (PREGNET) je vytvoření systému regionálních sítí spolupráce v oblasti pracovní rehabilitace (PR) a vytvoření odpovídajících podmínek pro jejich rozvoj ve zbývajících krajích ČR,  kraji Libereckém, Plzeňském, Středočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Vysočině, Jihomoravském a Zlínském a jejich propojení se systémem regionálních sítí již vytvořených v rámci projektu RAP.

Vytvořené a pilotně odzkoušené regionální sítě spolupráce se tak stanou základním kamenem pro získávání dalších subjektů a partnerů, se kterými pracoviště ÚP ČR mohou spolupracovat na zabezpečení činnosti v rámci celé aktivní politiky zaměstnanosti (AZP).

Vybudováním regionálních sítí spolupráce v PR se vytvoří zázemí pro zavedení a legislativně-organizační ukotvení nového systému posuzování zdravotní způsobilosti OZP, který vychází z metodiky ICF. Tento systém využívá moderních ergodiagnostických testovacích metod hodnocení funkčních činností a pracovního potenciálu OZP. Následně pomáhá při komunikaci se zaměstnavatelem a při stanovení toho, jaké pracovní činnosti může OZP vykonávat, případně v jaké oblasti je možno se dále profesně vzdělávat a rozvíjet.

Výstupy projektu jsou zaměřeny na oblasti zaměstnanosti OZP v širokém kontextu, využívají stávající i nové nástroje PR a umožňují tak racionalizovat postupy, s cílem efektivnějšího začleňování OZP na trh práce a využívání finančních zdrojů.

Více informací:

www.pracovnirehabilitace.cz

 

kontaktní osoba