O společnosti

Edost - práce, vztahy, radost

Vzdělávací společnost EDOST s. r. o. vznikla v roce 1993 transformací Výcvikového střediska energetiky, které zajišťovalo profesní vzdělávání a rozvoj zaměstnanců již od roku 1976. Pan doktor Dostál spojuje ve své osobě 40 let praktických zkušeností se vzděláváním dospělých. Naše společnost má díky tomu opravdu hluboké kořeny, která nám umožňují sdílet s Vámi dlouholeté praktické zkušenosti z oblasti vzdělávání dospělých. Náš tým zahrnuje širokou paletu profesionálů, kteří jsou připraveni nabídnout Vám své služby.   

Více informací

Mezi naše hlavní služby patří vzdělávací a tréninkové programy směřující k měřitelnému posunu v dovednostech a kompetencích našich klientů. Zaměřujeme se především na rozvoj měkkých dovedností a osobní rozvoj. Jsme schopni však zajistit také školení na míru v oblasti tvrdých dovedností. V této oblasti spolupracujeme s těmi nejlepšími profesionály z rozličných profesí.  

Nabízíme také služby v oblasti personální diagnostiky a psychodiagnostiky vč. posuzování psychických předpokladů k výkonu povolání a náročných profesí, personální poradenství, výběrová a konkurzní řízení. Máme řadu spokojených klientů služeb manželské a rodinné poradny, psychoterapie, koučování či supervize.

Naše společnost dlouhodobě nabízí  akreditované vzdělávací programy (MŠMT, MPSV ČR), včetně poradenských programů a rekvalifikací pro Úřad práce ČR. Jako jedni z prvních jsme v České republice začali systematicky pracovat s ohroženými skupinami na trhu práce – od roku 1999 se intenzivně věnujeme oblasti integrace osob se zdravotním postižením na trh práce.

 

náš tým

Mgr. Petr Džambasov

Lektor, kouč, supervizor
Profil

PhDr. Jaroslav Dostál

Jednatel společnosti, lektor, mediátor
Profil

Mgr. Luboš Šrámek

Finanční manažer společnosti, prokurista
Profil

Mgr. Jitka Fricová

lektorka a pracovní konzultantka
Profil

PhDr. Irina Malinová

Lektorka, vedoucí manželské poradny
Profil

Mgr. Lucie Novotná

Projektová manažerka, lektorka, supervizorka
Profil

Bc. Radka Herclíková

Projektová manažerka, vedoucí sekce KPČR
Profil

Pavlína Koubková

Sekretariát, asistentka ředitele společnosti
Profil

Naši klienti

klienti