Mgr. Lucie Novotná
Projektová manažerka, lektorka, supervizorka

Profil

Ve Vzdělávací společnosti EDOST, s. r. o. pracuji od roku 2004 jako projektová manažerka, lektorka, supervizorka a koučka. Absolvovala jsem Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, obor Sociální práce a sociální politika a magisterské studium na FHS Univerzity Karlovy v Praze, obor Občanský sektor. Prošla jsem výcvikem systemické supervize a koučování u MUDr. Františka Matušky v rozsahu 500 hodin a dále se stále vzdělávám. V rámci naší nabídky se můžeme potkat například na kurzech Asertivity, Efektivní týmové spolupráce, Stres managementu, Efektivní komunikace a řešení konfliktů, Prezentačních dovedností a také v rámci nabízených individuálních i skupinových supervizí a koučování. Věřím, že si to spolu užijeme!

čemu věřím:
„Svět tak, jak ho vnímáme, je naším vynálezem. My samy jsme konstruktéry vnímané skutečnosti.“
„Jedinou jistotou, kterou zaručeně máme, je jistota, že v ničem nemáme žádnou jistotu. A i to je zatraceně nejisté!“
„Když něco funguje, dělejte toho víc. Když něco nefunguje, dělejte něco jiného. Když něco není rozbité, nespravujte to.“
Steve de Shazer