Kariérové poradenství

Žádná práce není tak snadná, aby ti nemohla připadat obtížná, budeš-li ji dělat nerad.
Neexistuje špatná práce, pouze nešťastný člověk na nesprávném místě…

  Marcus Terentius Varro Reatinus

Nabízíme Vám služby kariérového poradenství a pracovní diagnostiky – poradenství v oblasti dalšího vzdělávání, profesní přípravy, volby vhodného zaměstnání a rozvoji kariéry. Vhodné pro studenty a absolventy, zaměstnance uvažující o změně profese nebo osoby uvažující o zahájení vlastního podnikání. Nabízíme specializované poradenství také pro nezaměstnané osoby vracející se zpět na trh práce, např. dlouhodobě nezaměstnané osoby, osoby po úrazu či nemoci, rodiče vracející se z mateřské dovolené, apod. Pracujeme s moderními metodami pracovní a bilanční diagnostiky.

V oblasti kariérového poradenství nabízíme své služby také zaměstnavatelům a to především v oblasti nastavení výběrového a konkurzního řízení – výběr zaměstnanců, typologie zaměstnanců, odhalení a prevence rizikového chování, analýza a sestavení týmů dle psychologických profilů, sociomapování (jsme obchodním partnerem společnosti Qedgroup)

Mgr. Petr Džambasov

Lektor, kouč, supervizor
Profil

Mgr. Lucie Novotná

Projektová manažerka, lektorka, supervizorka
Profil

PhDr. Jaroslav Dostál

Jednatel společnosti, lektor, mediátor
Profil